Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-18

Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Energiutredning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Metso är ett globalt teknologiföretag, som betjänar kunder inom massa- och pappersindustrin, berg- och mineralbearbetningen, energisektorn samt inom ett antal andra specialiserade branscher. 2006 uppgick Metsokoncernens omsättning till cirka 4,2 miljarder euro och koncernen har omkring 25 000 anställda i mer än 50 länder. Metsos aktier noteras på börserna i Helsingfors och New York. Inom Metso i Sundsvall arbetar ca 700 personer inom områdena Panelboard, Kemisk massa, Mekanisk massa, Balhantering och Produktion samt Service Center, med reparationsverkstad och reservdelslager och Technology Center, med laboratorium och pilotanläggningar.

Ämne: Energiutredning

Bakgrund: Metso Paper Sundsvall AB:s energianvändning är ca 22 GWh per år. Företaget har flera olika byggnader för sin verksamhet; Produktion för tillverkning, Technology Center för forskning och utveckling, Service Center för service-tjänster och huvudkontor för försäljning, konstruktion, projekt och administration. Vi har tidigare studerat vår energianvändning genom examensarbete om förslag till energibesparingar (1999) och två utredningar om alternativa värmeförsörjningar (1998 och 2004).

Uppgift: Vårt förväntade resultat med detta examensarbete är:
– Att kartlägga vår nuvarande energianvändning.
– Att påvisa beparingsmöjligheter.
– Att undersöka alternativ till vår användning av fossilt bränsle för uppvärmning.
– Att skapa ett system för att årligen logga vår totala energianvändning.

Kvalifikationskrav: Civilingenjör, inriktning Energi.

Enhet: Metso Paper, Produktion


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.