Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-18

Gör ditt examensarbete på metso i Sundsvall - PanelPro – Maintenance System

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Metso är ett globalt teknologiföretag, som betjänar kunder inom massa- och pappersindustrin, berg- och mineralbearbetningen, energisektorn samt inom ett antal andra specialiserade branscher. 2006 uppgick Metsokoncernens omsättning till cirka 4,2 miljarder euro och koncernen har omkring 25 000 anställda i mer än 50 länder. Metsos aktier noteras på börserna i Helsingfors och New York. Inom Metso i Sundsvall arbetar ca 700 personer inom områdena Panelboard, Kemisk massa, Mekanisk massa, Balhantering och Produktion samt Service Center, med reparationsverkstad och reservdelslager och Technology Center, med laboratorium och pilotanläggningar.

Ämne: PanelPro – Maintenance System

Bakgrund: Vi ser ett behov inom panelboardindustrin av ett underhållssystem. Dock vet vi inte riktigt omfattningen. Vi vet emellertid att dagens fullstora köpsystem är för stora.

Uppgift:
1. Marknadsundersökning av möjliga system på marknaden.

2. Upprätta en lista på möjliga funktionaliteter, från alla system.

3. Kundintervjuer (interna och externa), som resulterar i en prioritetsordning.

4. Implementera en eller flera funktionaliteter i PanelPro-systemet.

Kvalifikationskrav: Data-/systemteknisk kompetens, framförallt inom DOT.net och XML, samt kunna kommunicera och undersöka.

Enhet: Metso Panelboard, Fiberboard Division, Product Management.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.