Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-03-15

Integrerat affärs- och kundinformationssystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Noticia AB startades år 2004 och har under 1,5 års tid i stort sett bara arbetat med att utveckla ett system för mätning och information i behållare inom återvinningsbranschen. Informationssystemet heter Noticia Recycling . Det mäter fyllnadsgraden i containrar och komprimatorer. Informationen presenteras på en hemsida och är både ett besluts-underlag och ett verktyg för kontroll och uppföljning. I argumenteringen för systemet framhålls ett antal nyttor för användaren. Dessa nyttor leder till bl.a. kostnads-besparingar och intäktsökningar.

Företaget börjar nu komma igång med sin försäljning och då uppstår också behovet att ha lämpliga rutiner för att hantera order, fakturor, beställningar, etc. I Noticia Recycling ingår att hålla ordning på en databas med kundspecifika data som t.ex. kundens mätarnummer, databasabonnemang och telematikkort. Således mycket information som skall hanteras i både affärssystemet och det kundspecifika informationssystemet. Vi skulle vilja ha förslag till utformning av affärs- resp. kundinformationssystemet samt om dessa skulle kunna integreras.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.