Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-03-01

Internationalisering av verksamheten

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Noticia startades år 2004 och har under 1,5 års tid i stort sett bara arbetat med att utveckla ett system för mätning och information i behållare inom återvinningsbranschen. Informationssystemet heter Noticia Recycling . Det mäter fyllnadsgraden i containrar och komprimatorer. Informationen presenteras på en hemsida och är både ett beslutsunderlag och ett verktyg för kontroll och uppföljning. I argumenteringen för systemet framhålls ett antal nyttor för användaren. Dessa nyttor leder till bl.a. kostnadsbesparingar, intäktsökningar samt minskad miljöbelastning.


Avfall och insamling är en global verksamhet och vi tror att det finns behov av vårt system i de flesta välutvecklade länder, med insamling i containrar. Hur skulle vi kunna bygga en internationell verksamhet? I EU? Organisationsform? Styrning av verksamheter i olika länder? Hur ser det ut när man skall sälja eller börsintroducera verksamheten? Beskriv och föreslå hur vi skall göra i de tre faserna: start, drift och ”exit”.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.