Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-21

Portal (hemsida) för information om fysisk aktivitet och motion

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi presenterar under våren ny teknik för uppföljning av fysisk aktivitet. Tekniken innebär inloggning mot en databas, vilket är en betaltjänst. Inloggningen sker på en hemsida, som skall fyllas med relevant, intressant och saklig information om fysik aktivitet, Fysisk aktivitet på Recept (FaR) och liknande information. Utrymme för annonser och länkar skall vara med.

Examensarbetet består i att samla information om vad som gör hemsidan attraktiv, samt att utforma den. Hemsidan skall präglas av rikedom på innehåll utan att vara alltför flashig. Designen är viktig.

Vi har en del basfakta i ärendet, men väsentligt inslag i examensarbetet är att skapa en portal som särpräglas av god kvalité och är innehållsrik. Hemsidan skall vara lockande för potentiella kunder att lära sig mer om fysisk aktivitet och i synnerhet hur man motiverar till fysisk aktivitet. Kunder är skolor, företagshälsovård, gym, rådgivare i friskvård och idrottsföreningar.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.