Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-28

Radiosändare/mottagare (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Att utveckla en optimal och ändamålsenlig radiosändare och mottagare avsedd för hobbybruk och där produkterna är storskaliga radiostyrda produkter av militär härkomst. Produkterna spänner över mark, luft samt sjö. I en förlängning kan det vara aktuellt att applicera denna tekniska grund i till farkoster och fordon som skall endast fungera som förarlösa hjälpmedel inom t ex försvarsindustrin eller säkerhetsbranschen. Typ av examensarbete: Elektronikutveckling.
Bedömd omfattning: 10 veckor. 2 personer. Tillsättning enligt överenskommelse.

Nödvändiga avgränsningar samt utformning av uppsatsen/examensarbetet bestäms genom överenskommelse mellan uppdragsgivare och studenten/studenterna. Kontakta gärna din handledare/lärare på högskolan på ett tidigt stadium och stäm av så att uppgiften passar in som ett exjobb inom ditt ämensområde.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.