Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-02-23

Content management system (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Omfattar utveckling av ett content management system som visar den tekniska höjd av produkter som finns beskrivna. I arbetet ingår att ta fram ett web-baserat affärssystem för Mil tech´s behov. Inmatning ska ske via en webbsida som medarbetare loggar in på och kan göra olika uppdateringar mm Tillhörande mjukvaru applikationer är Flash.. Systemet skall vara förberett att kunna appliceras tillsammans med ett web-shop system. Allt ska sparas i en databas. Från databasen ska sedan rapporter kunna genereras både automatiskt och manuellt på olika format (txt, xls, mm). Typ av examensarbete: Mjukvaruutveckling.
Bedömd omfattning: 20 veckor.2 personer. D-nivå. Tillsättning enligt överenskommelse.

Nödvändiga avgränsningar samt utformning av uppsatsen/examensarbetet bestäms genom överenskommelse mellan uppdragsgivare och studenten/studenterna. Kontakta gärna din handledare/lärare på högskolan på ett tidigt stadium och stäm av så att uppgiften passar in som ett exjobb inom ditt ämnesområde.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.