Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-06-25

Marknadsplan

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Gesab är ett företag inom teknikkonsultbranchen. Huvudkontoret ligger i
Göteborg (Klippan) men våra lokalkontor ligger utspridda över landet. Vi är cirka 200 anställda. För mer företagsfakta hänvisas till vår hemsida http://www.gesab.se

Inom ramen för Gesabs verksamhetsutveckling har har vi ånyo börjat titta på vår marknadsplan. Vi ser ett behov av revidering samt i viss mån helt nya tag. Speciellt inom området för omvärldsanalys kan det finnas skäl att vända sig till studenter då vi annars sannolikt inte får de objektiva svar vi önskar från våra tilltänkta/befintliga- kunder och konkurrenter. Det är främst inom detta område vi söker samarbete.

Uppdrag
I samverkan med ansvariga inom Gesab gå igenom samtliga delar av marknadsplanen. Omvärldsanalys, nulägesanalys, m m.
För sökande med särskild fallenhet och intresse kan en fördjupning inom området marknadskommunikation göras. Inriktningen skall i så fall vara internet/egna hemsidor/webbannonsering.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.