Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-03-28

Verksamhetsutveckling och kartläggning inom enhet med snabba rörelser

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Enhet:
SKF Exopar/Propar är en tillverkningsenhet inom industridivisionen. Det är en relativt fristående enhet, som har till syfte att utifrån SKFs lagerplattform leverera värdeskapande erbjudanden till SKFs kunder runt om i världen. Enheten har fullt resultatansvar och driver själva sina erbjudanden från idé och produktutveckling, via inköp & tillverkning, till slutleverans till kunder. Exopar/Propar beräknas omsätta ca 130 MSEK under 2007 och har totalt 34 medarbetare.

Nästan samtliga produkter inom Exopar/Propar befinner sig väldigt tidigt i sina produktlivscykler och andan är väldigt entreprenöriell. De svårigheter som vi bland annat ställs inför är att bygga upp nya erbjudanden, hitta nya leverantörer och tillverkningsmetoder, verka i en mogen organisation samt strukturera och industrialisera våra nya produkterbjudanden.

Exjobbet:
Vi har behov av är att kartlägga och strukturera vår verksamhet efter de faktiska förhållanden och förutsättningar som råder.

Exjobbet består av två delar. Först behöver en verksamhetskartläggning göras. Följande delar är tänkta att användas i första delen.

Kartläggning av verksamhetsprocesser genom intervjuer och observationer.
Genomlysning – identifiera verksamhetens generella förbättringspotentialer.

I den andra delen av exjobbet ska följande genomföras:

Utveckling av verksamhetsprocesser
Ta fram metoder för analys och utveckling av verksamheters prestation.
Kravsättning samt förslag på utformning av framtida affärsprocesser, IT-stöd och kompetensbehov.
Skapa samsyn och standard i verksamhetens begrepp och termer.
Samarbete med kvalitetschefen för att ge rätt indata till vårt kvalitetssystem.

En viktig del av exjobbet är att visualisera för enheten hur vi faktiskt arbetar och därmed skapa debatt. Vi har krav på att allting görs på engelska samt är grafiskt överblickbart.

När du skriver examensarbete på SKF gäller följande:

Examensarbetet skall vara en avslutande högskoleuppsats.
Du skall ha en examinator på skolan som är huvudansvarig samt en handledare/kontaktperson både på högskolan och hos oss.
Examensarbetet kan inte påbörjas förrän examinatorn har godkänt det.
Examensarbetet skall avslutas med en skriftlig rapport som presenteras muntligt på SKF.
Företagets sekretessregler kan medföra vissa förbehåll i arbetet och presentationen.
Ekonomisk ersättning utbetalas i form av en gratifikation när arbetet är avslutat.

Omfattning:
Exjobbet omfattar 20 poäng/20 veckor med början under Q1 2007.

Lokalisering:
SKF Exopar/Propar i Gamlestan/Göteborg.

Ytterligare information:
Johan Falk, Fabrikschef Exopar/Propar tel: 031-3372019

Ansökan skickas till:
[email protected]

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.