Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-05-21

EU-projektet ERE - Energize Regional Economies

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Västra Götalandsregion ansvarar för regionala utvecklingsfrågor. Arbetet är fördelat över tre nämnder Regionutveckling, Kultur och Miljö. Miljönämnden genomför bland annat utvecklingsinsatser när det gäller klimatfrågor. Till miljönämnden finns ett sekretariat knutet, Miljösekretariatet, som förser miljönämnden med beslutsunderlag, analyser och utvärderingar.

Miljönämnden medverkar i ett EU-projekt inom Nordsjöprogrammet som heter Energize Regional Economies. Projektet är ett samarbete mellan fem Nordsjöregioner (Frysland (lead partner), Aberdeeshire, Schleswig Holstein, Aalborg och Västra Götland). Syftet med projektet är att skapa ett nätverk och framtida samarbeten mellan regioner runt Nordsjön som vill främja regional utveckling och tillväxt genom satsningar på förnybar energi och energieffektivisering. En del av projektet är att ta fram en verktygslåda med teorier och goda exempel för hur regioner kan främja förnybar energi och energieffektivisering. Verktygslådan innehåller olika delar, till exempel: innovationer, finansiering och stöd till småföretag. Miljösekreteriatet svarar för en del av verktygslådan som handlar om ”sustainable energy and innovations”. Förutom Miljösekretariatet medverkar även Innovatum AB, ett utvecklingsbolag i Trollhättan som bland annat främjar Energi- och miljöinnovationer, i ERE-projektet.

Uppgift: I examensarbetet är avsikten att sammanställa existerande teorier kring innovationer, regional lutveckling och förnybar energi samt att genom goda exempel från de medverkande regionerna bekräfta, analysera och vidareutveckla de existerande teorierna och ge en bild av hur en region genom satsningar på förnybar energi och energieffektivisering kan bli mer innovativ och konkurrenskraftig. I arbetet ingår att besöka några av regionerna som medverkar i projektet samt att intervjua experter inom området. Examensarbetet ska genomföras på engelska. Vi ser helst att projektet genomförs av två eller tre examensarbetare, gärna med olika studiebakgrund.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.