Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-07-06

Automatiserad kalibrering av optisk spektrumanalysator

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Proximion är ett högteknologiskt företag i telekombranchen. Kärnkompetensen i företaget är fibergittertillverkning och alla produkter är baserade på fibergitter. Produkterna används som komponenter i fiberoptiska nätverk. DCM (Dispersion Compensating Module) dispersionskompenserar de optiska signalerna i trafik över långa sträckor. WISTOM övervakar trafiken i fiberoptiska nät och fungerar som en snabb och avanserad spektrumanalysator.

Vi söker dig som är intresserad av programmering och problemlösning. Du deltar i det mycket viktiga arbetet med att automatisera kalibreringen av produkten WISTOM. Automatiseringen av kalibreringen är ett nödvändigt steg för att klara ökade volymer. WISTOM består av ett fibergittrer från 1525nm till 1565 nm. Genom att låta en akustisk puls svepa genom det chirpade gittret skapas ett vandrande ”hål” i gittret. Gittret reflekterar normalt allt i dess våglängdsområde, men den akustiska pulsen distorderar gittret och skapar ”hål” där istället en transmission av ljuset sker. På så sätt kan man skanna igenom det aktuella våglängdsområdet. För att detta överhuvudtaget ska kunna ske är det av stor vikt att den akustiska pulsen har rätt utseende. För att uppnå tillräcklig prestanda på produkten är det nödvändigt att justera pulsen individuellt för varje individ. Din uppgift blir att utveckla en algoritm för att hitta en optimal puls och att implementera detta i Labview. Vidare ska programmet göra sättningar av diverse inställningar, spara resultat i databas och i WISTOMs mjukvara. Programmet skall användas av produktionspersonal och därför vara lättahanterligt och effektivt.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.