Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-18

Gör ditt examensarbete på Metso - RCM-baserade underhållsplaner anpassade för olika driftförhållanden

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Metso är ett globalt teknologiföretag, som betjänar kunder inom massa- och pappersindustrin, berg- och mineralbearbetningen, energisektorn samt inom ett antal andra specialiserade branscher. 2006 uppgick Metsokoncernens omsättning till cirka 4,2 miljarder euro och koncernen har omkring 25 000 anställda i mer än 50 länder. Metsos aktier noteras på börserna i Helsingfors och New York. Inom Metso i Sundsvall arbetar ca 700 personer inom områdena Panelboard, Kemisk massa, Mekanisk massa, Balhantering och Produktion samt Service Center, med reparationsverkstad och reservdelslager och Technology Center, med laboratorium och pilotanläggningar.

Ämne: RCM-baserade underhållsplaner anpassade för olika driftförhållanden

Bakgrund: Många av våra kunder strävar mot ett tillförlitlighetsbaserat underhåll (Reliability Centered Maintenance). Vi måste kunna erbjuda kunderna RCM-baserade underhållsplaner för olika typer av driftförhållanden. Det är dock inte helt klart vad våra kunder förväntar sig av RCM-tekniken och vår leverans av sådana planer.

Uppgift: Skapa mallar och deifiniera begreppet RCM för våra leveranser. Dessa ska lätt kunna anpassas för olika typer av driftförhållan¬den. (Det kan t ex vara olika vad som krävs för en leverans i Sverige och i Kina.)

Kvalifikationskrav: Högskole- /Civilingenjör, Maskin.

Enhet: Metso Paper, Process Services.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.