Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-06-14

Beröringsfri mätteknik

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte/Mål
Att undersöka vilka möjligheter som finns till ”beröringsfri” mätning av storheter som densitet, viskositet, temperatur, tryck, ljudhastighet, flödesprofil, turbulensgrad, rördimensioner, samt att, om möjligt, realisera ett lämpligt system för någon av storheterna. Undersökningen sträcker sig från forskningsstadiet till kommersiellt tillgänglig teknik. Exempel på tekniker kan vara; ultraljud, IR, laser, röntgen, ytgivare (temperatur) mm.

Bakgrund
Behov finns av beröringsfri mätteknik. Kalibrering av flödesmätare sker ofta genom spårbarhet till en mastermätare som kopplas i serie med provobjektet. Av bland annat hygientekniska skäl är det ofta problematiskt att gå in och kalibrera mätare i till exempel livsmedelsindustrin på ett sådant sätt. Även i andra sammanhang är det ofta förknippat med förlorade intäkter om processen måste avbrytas för att tillfällig mätutrustning skall kunna installeras. Beröringsfri kalibrering/mätteknik, där processen kan fortgå utan avbrott är därför intressant.

Organisation
Examensarbetet utförs på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås, avdelning MTv Volym, Flöde och Temperatur

Genomförande
1. Litteraturstudier/marknadsundersökning
2. Delrapport
3. Om möjligt realisering av lämpligt system, baserat på resultat från (1)
4. Slutrapport

Tidsplan
Påbörjas omgående, begränsad handledning juni till augusti.

Kvalifikationer
Fysik, Matematik, Mätteknik, goda Excelkunskaper.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.