Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-06-04

Barns tidiga lärande (BTL) – en longitudinell studie i förskolan

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Barns tidiga lärande är en longitudinell studie i förskolan där vi avser att studera hur förskolan bidrar till barns kunskaper och lärande. Studien påbörjades under 2005 och omfattar 40 förskolor och alla barn som är födda 2004 och 2005. Studien fokuserar:

1. Lärandemiljön: Antal barn, lärarnas kompetens och förmåga att arbeta målmedvetet, den fysiska miljöns utformning, kamratskap mellan barn.

2. Barns lärande som studeras specifikt utifrån deras: kommunikativa, matematiska, estetiska och sociala/etiska kompetenser. Inom dessa fyra områden fokuseras även:


Vi har nu ett omfattande datamaterial som du som student inbjudas att ta del av, analysera och skriva ditt examensarbete om. Vi som arbetar i forskargruppen är gärna din handledare i detta arbete. I forskargruppen ingår:

Ingrid Pramling Samuelsson, Sonja Sheridan, Eva Johansson, Elisabeth Mellgren, Karin Gustavsson, Elisabeth Doverborg, Anne Kultti och Ann Östman.

Kontaktperson: Ingrid Pramling Samuelsson

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.