Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-03

Ny teknik för biologisk filtrering av avloppsvatten- litteraturstudier och uppföljning av testanläggningar.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Uppgiften handlar om kunskapsinsamling och uppföljning av ny teknik för biologisk filtrering av spillvatten. Tekniken är i första hand intressant för rening av BDT (bad- disk- och tvätt-)vatten.

WRS har utvecklat idéer och tekniska lösningar i projekt i Sydafrika. I Sverige är tekniken ännu oprövad. Nyligen har vi dock byggt några testanläggningar för BDT-rening i ett koloniområde i Stockholm, där tekniken kan möjliggöra ett billigt- och kretsloppsanpassat alternativ till kommunalt avlopp. Exjobbet skulle handla om att följa upp testanläggningarna i Stockholm samt att göra vissa litteraturstudier.

Vi har möjlighet att erbjuda en viss ersättning, men i första hand ett spännande X-jobb med lagom blandning mellan teori och praktik.

Peter Ridderstolpe, WRS Uppsala AB kommer fungera som uppdragsansvarig
och extern handledare. Om företaget kan du läsa på www.swedenviro.se
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.