Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-02-22

Trendanalys för kurser inom personlig utveckling (AP)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Nyckelord: Innovationsteknik, omvärldsanalys, konkurrentanalys, trendanalys, trendspaning, management, marknadsanalys, marknadsföring, marknadsundersökning, organisationsteori, personalekonomi, tjänsteproduktion, informationshantering, folkhälsovetenskap, fortbildning, arbets- och organisationspsykologi, regional utveckling

Bakgrund
BAMconsult ser det som en självklarhet att välbefinnande och hälsa är en förutsättning för framgång och lönsamhet. Förmåga att arbeta avspänt och hälsobefrämjande samtidigt som tempot är högt och förändringstakten snabb är avgörande för organisationers utveckling och resultat. Företaget har varit verksamt inom området Human Resource sedan slutet av 80-talet. Vi ser oss som en portal via vilken kunden får tillgång till effektiva verktyg för utbildning och utveckling.

Vi ser en fortsatt positiv utveckling vad gäller organisationers vilja att aktivt verka för de anställdas personliga utveckling. För att må bra, vara kreativ och självmotiverad behöver alla i organisationen, den enskilde medarbetaren, teamet och ledarna fungerande strategier och verktyg för beteendeförändring. Företaget arbetar med egenutvecklade och skräddarsydda program för ledarskap och kommunikation.

Uppdrag
Det är fler och fler organisationer som inser värdet av personlig utveckling hos sin personal. I och med denna utveckling som skett de senaste åren blir även utbudet av företag som erbjuder kurser och utbildningar inom detta fler och fler. Hur ser det ut på marknaden gällande företag som erbjuder dessa tjänster? Hur kommer det att se ut om 10 år? Hur ser trenderna och behovet inom detta område ut framöver?

Vi söker nu en eller ett flertal kreativa och duktiga studenter som vill vara med och bidra med sin kunskap i detta uppdrag, i form av projektarbete, examensarbete eller magisterarbete. Kom gärna med egna förslag, frågeställningar och idéer som kan vara av intresse för både dig och oss, som passar in i den utbildning du läser. Stäm gärna av dina frågeställningar med din handledare eller lärare på högskolan innan du kontaktar oss.

Hemsida: www.bam.se

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.