Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-09-17

Om eko- och naturturism i Sverige (TH 02)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I november 2007 planerar Ekoturismföreningen tillsammans med Sveaskog att genomföra en nationell tankesmedja/temakonferens om naturturismens möjligheter att skapa fler jobb. Som en del i förberedelserna inför denna temakonferens vill vi gärna presentera fakta och underlag om naturturismens förutsättningar, problem och utvecklingspotential. Här kommer därför några förslag till ämnen som förhoppningsvis kan fungera som underlag för värdefulla studentarbeten.

Hur ser naturturismbranschen ut?
Kunskaperna om naturturismbranschen är långt ifrån heltäckande.
Exempelvis vet vi inte hur stor och omfattande branschen är. Några tippar på ett par tusen företag, samtidigt som LRF uppger att de har bortåt sex tusen medlemmar med anknytning till naturturism. Det saknas också uppgifter om hur stora företagen är, antal årsarbeten, årsomsättning, nyföretagande och grundläggande information om andel med egna webbsidor, och bokningsbara produkter. Ett sätt att öka kunskapen är att göra hyfsat heltäckande studier över ett län eller ett par kommuner. Kanske kan ett uppslag vara att jämföra ett par olika kommuner och försöka analysera varför det finns fler eller färre företag i olika kommuner. Det finns redan värdefull information som framför allt har sammanställt utifrån olika delbranscher som jakt, fiske, häst, cykel och måltidsturism. Se vidare följande direktlänk www.nutek.se/sb/d/667

Hur främjas naturturismen på lokal och regional nivå?
I samband med nationella och inte minst regionala satsningar har åtskilliga miljoner investerats i ”utveckling av svensk naturturism”. Många projekt tror vi handlar om olika typer av leder och vägar för vandring, cykling, ridning och där en hel del pengar har investerats i markerade leder, parkeringsplatser, vindskydd, skyltar och broschyrer. Eftersom många av dessa satsningar vänder sig till redan friluftsvana människor, som helst upptäcker naturen själv, befarar vi att dessa satsningar varken lockat ut nya grupper av människor i naturen eller skapat fler jobb. Tvärtom kan man ha slagit undan fötterna för entreprenörer som skulle ha kunnat utveckla paketlösningar med boende och hel- eller halvpension.

Vi skulle därför veta mer om hur omfattande dessa satsningar är och har varit? Hur mycket skattepengar som har investerats nationellt eller i en särskild region? Har det funnits tankar om hur lokala jobb ska skapas och vilket blev i så fall utfallet? Även här kan man med fördel fokusera på ett län/landskap eller en jämförande studier mellan ett par kommuner där olika strategier och konkreta resultat bedöms.

Underlag för dessa studier bör finnas hos bidragsgivande länsstyrelser och exempelvis Jordbruksverket. En variant på detta tema är att titta närmare på de miljoner som betalades ut för restaurering av ängs- och hagmarker under förra landsbygdsprogrammet. Skapade dessa pengar några hållbara arbeten eller har vi bara skjutit ett underhållsproblem på framtiden?

Hur används naturen och entreprenörerna för att marknadsföra en destination? Svensk natur som fjäll, skärgård, sjöar och skogar används flitigt i både marknadsföringen av Sverige som nationellt resmål som av de flesta kommuner. Det som dominerar är dock allmänna bilder och till undantagen hör bokningsbara och prissatta produkter. Vad gör svenska kommuner för att utveckla den lokala naturturismen? Finns det strategier och tankar på hur branschen ska bli bättre? Vad görs för att stimulera de främsta företagarna? Hur arbetar man på ett övergripande vis med att skapa resemotiv till en viss destination? Hur används kvalitetsmärkningen Naturens Bästa för att profilera ett resmål och lyfta fram ortens dragplåster?

Utgångspunkten kan vara den undersökning som FörTur nyligen presenterade och som visade att Varannan kommun saknar turismstrategi. Läs mer via följande direktlänk www.turism.se/media/press/Turismstrategier%20i%20Sverige%202007.pdf
Från Ekoturismföreningens sida är vi rädda för att kommunernas mål att vara konkurrensneutrala gente

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.