Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Statistikverktyg för e-handelssystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Den ökade efterfrågan på kraftfulla e-handelssystem har bidrar till att även efterfrågan på intelligentare stödsystem har nästintill blivit ett krav.

Kort företagspresentation
Star Republic AB är ett webbkonsult bolag som utvecklar webbsystem efter kundernas krav och har gjort detta sedan 2003. Med tiden så har företaget utvecklat en dynamisk e-handelsplattform. Utifrån denna utvecklar Star republic funktioner och design precis efter kundernas behov och krav.

Bakgrund till examensarbete
Eftersom e-handel handlar om försäljning är det av största vikt att man kan få ut utförlig och användbar statistik om vad som besökare/ kunder gör och inte gör på hemsidan. Nu när svenska företag ökar sin Internetmarknadsföringen, behövs ett verktyg för att följa upp denna.

Examensarbete
Statistikverktyget skall registrera vad besökaren gör på e-handelshemsidan och rapporter och analyser skall vara användbart för dels ur webbadministratörs synsätt, men också från ett marknadsanalytiskt synsätt.
Exempel på funktioner som arbetet skall omfatta:
Avancerad ROI analys kopplat till e-handelssystemets produkter och dess priser.
Besökarens klickbeteende, presenteras grafiskt och i siffror
Sätta upp omvandlingsmål som besökarnen skall genomföra samt analyser av resultatet av dessa.

Krav: utvecklingen skall ske i Microsoft miljö och i .NET/C#


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.