Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-03-28

Utveckling av mediaplattform med hjälp av open source verktyg som Python i Linux miljö

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Nya distributionsformer har under de senaste åren förändrat
förutsättningarna för hur musik och annan media hittar sin väg från
producent till konsument. Internets utveckling, baserad på teknik och
funktioner från bla Web 2.0, har banat vägen för många nya spännande
lösningar. Med den nya tekniken har konsumenten, från att tidigare varit
en passiv användare blivit en aktiv skapare av tjänsten.

Frågeställning:
Syftet med arbetet är undersöka möjligheterna och att utveckla en prototyp för en mediaplattform. Tjänsten ska vara baserad på teknik från Open Source världen som Python/Linux. Många möjligheter finns till att anpassa arbetet enligt exjobbarens eget intresse, men huvudfrågan är hur väl det idag fungerar att enbart använda sig av Open Source produkter vid utveckling och drift av tekniska system. Vidare tillkommer i ett senare skede frågeställningar kring optimering av lösningar byggda på interpreterade språk.

Arbetet omfattar programmering och kopplingar till
databaser. Arbetet ska resultera i en komplett tjänst som efter rigorös
testning kan tas i produktion.

Organisation:
Redbridge är ett företag som verkar för att utveckla Linux och Open
Source marknaden i Sverige. Vi hjälper våra kunder att förstå vad Open
Source är och hur man kan implementera det i sin IT Strategi, samtidigt
som vi hjälper kunderna att förverkliga sin Open Source strategi med att
designa, utveckla och implementera open source lösningarna.

Utbildningsprofil:
Vi söker nu studenter som är intresserade av att hjälpa oss i vår
utvecklingsprocess med mediaplattformen. Din utbildningsprofil spelar mindre roll, så länge du kan programmera och har ett brinnande intresse för linux, python och open source. Vi värdesätter lärande, och en förmåga att självständigt ta in ny kunskap, framför teoretisk kunskap, så ta chansen att få jobba med de bästa open source-teknikerna tillgängliga idag.

Vi räknar med att projektet skall börja snarast och pågå under 8-12
veckor, inklusive dokumentation. Handledare finns att tillgå på RedBridge.

Är du intresserad? För mer information kontakta:
Stefan Andersson ([email protected] 0709 254 710) eller
Daniel Byström ([email protected] 0707 743 324).


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.