Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-05-29

Fixed Asset Management

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Inom ramen för projektet Ny styrmodell (NSM) kommer Sandvik från och med den första januari 2008 att ta bort kalkylmässiga avskrivningar och kalkylmässiga räntor i den interna resultatmodellen. Examensarbetet kommer att vara en del av det koncernövergripande projektet Ny styrmodell, och då i form av att ta fram förslag till en modell för hantering av fasta anläggningstillgångar för Sandvik koncernen.

Modellen som studenten kommer att ta fram skall hantera hela livslängden av tillgången d v s från anslagsbegäran till skrotning av tillgången. Exempelvis skall modellen klara av att jämföra tillgångar med olika åldersstruktur samt i några fall följa upp och styra effektiviteten av tillgångarna. Då vart och ett av våra tre affärsområden har olika verksamheter krävs flexibilitet i modellen.

Arbetsbeskrivning
Examensarbetet omfattar att utvärdera redan befintligt förslag till en modell jämfört med teorier om hantering av tillgångar. Studenten ska även föreslå en uppföljningsmodell av tillgångar på koncern-, affärsområde-, division- och enhetsnivå utifrån den information som finns i koncernekonomisystemet, samt att ta fram en konsekvensanalys för implementering av den nya modellen på koncern- och affärsområdesnivå.

Tid: Omfattning på examensarbetet kan vara 10 eller 20 poäng, delvis med placering i Sandviken.

Din profil
Lämplig bakgrund är civilekonom med inriktning på redovisning/ekonomistyrning eller liknande utbildning. Stor vikt läggs vid din förmåga av att se ur ett helhetsperspektiv på tillgångar i en balansräkning samt din noggrannhet för detaljer.

Då examensarbetet kommer att genomföras i ett redan påbörjat projekt är det viktigt att du kan komma in i verksamheten och arbetet snabbt.

Vi ser gärna att två personer söker detta examensarbete.

Kontaktpersoner
För mer information om examensarbetet, kontakta:
Martin Svensson, Projektledare Ny styrmodell, tel 026-26 10 34
Andreas Burman, Group Business Controller, tel 026-26 10 97

Skicka din ansökan och CV till [email protected]

För den del av arbetet som kommer att bedrivas på plats i Sandviken anordnar företaget logi.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.