Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-12-07

Inventering av installerade absorptionskylmaskiner – drifterfarenheter och argument för inköp

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
n sammanställs och analyseras i en rapport. I denna rapport ges även rekommendationer till fortsatt forskning och produktutveckling för att öka konkurrenskraften för absorptionskylmaskiner.

Målgrupp och form av rapportering
Målgruppen är de fjärrvärmeföretag som står inför investeringar i ny produktionsutrustning för fjärrkyla. Genom den rapport som tas fram kan de ta del av erfarenheter som andra bolag haft av drift av absorptionskylmaskiner och få en inblick i vilka faktorer som påverkar investeringen mest. Rapport skall skrivas i examensarbetet. Denna kommer att spridas och publiceras av Svensk Fjärrvärme.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.