Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-23

Vidareutveckling av avancerad hemsida för Stockholms Skridskoseglarklubb. Arbetet består i såväl analys, förslag, systemutformning samt programmering.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Stockholms skridskoseglarklubb arrangerar utflykter på skridskor. Klubben har 14.000 medlemmar. Klubben har alltid legat i frontlinjen vad gäller införande av ny teknik, t.ex. för information via egen hemsida, mobiltelefoner, GPS-användning, karthantering (Google earth) som kombinerar övriga tekniker. Bland klubbens medlemmar finns sannolikt de mest kvalificerade experterna inom respektive områden som medverkar vid förnyelse samt vidareutveckling av klubbens olika tekniska lösningar, omfattande ett 20-tal personer.

Klubben har utvecklat sin hemsida sedan mitten på 90-talet, och har således mycket lång erfarenhet vad gäller internet. Om motsvarande investering skulle göras i dag svarar det mot en mångmiljoninvestering i konsultkostnader. Hemsidan är helt uppbyggd med Open Source programvaror såsom Apache, PHP, MySQL, PostgresSQL, Mapserver och PostGIS. Idag ingår klubbens hemsida också i det nationella Skridskonätet där ett 25-tal klubbar inom landet och i grannländer samarbetar med att utbyta isinformation.

(Vårt förslag om exjobb)
Klubbens hemsida (http://www.sssk.se/) har vuxit med en sådan kraft att den kan uppfattas såsom svåröverskådlig. Dessutom ingår gammal teknik på vissa ställen som eventuellt kan bytas ut mot de modernare verktyg som kommit fram de senaste åren.

Utvecklingsgruppen inom klubben har därför beslutat att utlysa 1-3 exjobb för att om möjligt förbättra dagens hemsidelösning. För detta kan följande behövas:

1. 1 grupp som utför ett noggrant systemarbete med utgångspunkt från befintligt system samt de olika förslag på ny utformning av hemsidestrukturen.
2. 1 grupp som efter det att gruppen ovan har slutfört sitt arbete kan implementera ovanstående nya struktur i den befintliga databasstrukturen samt med befintlig PHP-kod.
3. 1 grupp som sätter sig in i ovanstående gruppers arbete samt rekommenderar olika lösningar för klubbens framtida hemsideutveckling. I uppdraget ingår att studera olika verktyg, såsom Joomla, cWeb eller andra verktyg.

Eventuellt kan samtliga uppgifter ovan ingå i ett exjobb med minst två gruppmedlemmar.

Det mest förekommande programmeringsspråket är PHP. Klubben har en egen webbserver.

De som tar sig an detta exjobb kan påräkna handledning från ett flertal av rikets bästa experter inom de olika aktuella områdena. Eftersom kontakter med många olika experterna inom klubben kan förväntas förutsättes exjobbarna bo inom storstockholmsområdet. Det är inget krav, men det är en klar fördel om gruppmedlemmarna känner till klubbens verksamhet såsom medlem eller via sina föräldrar, eller att gruppmedlemmarna själva idkar sportverksamhet för förståelsen av uppdraget.

Det skall även påpekas att samtliga befattningshavare i klubben (SSSK) arbetar frivilligt, d.v.s. utvecklar klubbens datasystem på sin fritid. Det innebär att de som tar sig an dessa uppdrag ej kan påräkna kontinuerlig assistans i form av personliga sammanträffanden. Handledningen kommer i första hand att ske via e-post. Det förutsättes således att ex.jobbarna kan och måste arbeta fristående (till stor del självgående).

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.