Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-16

Skelettmuskelfunktion - Examensarbeten på institutionen för Medicinsk teknik Skolan för Teknik och Hälsa, KTH

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund

Vid institutionen för Medicinsk teknik på Skolan för Teknik och Hälsa, KTH bedrivs omfattande forskning parallellt inom signal/bildbehandling och klinisk tillämpning av flera olika bildgenererande tekniker. Målet med forskningen är att utveckla redskap för vidare forskning och i förlängningen klinisk tillämpning inom olika fält. En del av forskningen har som syfte att få bättre förståelse för skelettmusklers funktion och anatomi. Tekniken som används är ultraljud och med dess höga temporala upplösning är det en väl lämpad teknik för kvantifiering och visualisering av vad som händer i en skelettmuskel i rörelse. Med vävnadsultraljud kan rörelsespecifika kontraktions – och relaxationsmönster, både intramuskulärt och intermuskulärt, identifieras. Parametrar för att beskriva lokal deformation, lokal deformationshastighet, lokal segmentförflyttning och lokal segmenthastighet finns att tillgå inom ultraljudstekniken och med hjälp av dessa kan musklers funktion analyseras. Avdelningen bedriver samarbeten med flera olika parter, såväl kliniska som industriella. De kliniska samarbetsområdena omfattar den friska, den tränande, den skadade, den smärtande och den sjuka skelettmuskeln.


Validering av algoritm för reflektorbaserad ultraljudsteknik,(60hp)

I den reflektorbaserade tekniken, så kallad Speckle tracking, använder man sig av gråskalebilder för att identifiera de naturliga reflektorer som finns i vävnaden. Genom att känna igen amplitudmönster i den reflekterade signalen kan de naturliga reflektorerna spåras under ett tidsintervall. Med informationen kan man sedan beräkna hastigheter, förflyttning, deformation och deformationshastighet i både longitudinell och transversell riktning. Examensarbetet kommer att bestå av tre steg. Det första steget är att skapa en fantom (en ’testvolym’) med elastiska egenskaper som kan användas vid reflektorbaserade mätningar. I det andra steget skall fantomen kopplas till en extern standardiseringsutrustning som består av kraftgivare och rörelsesensor och som externt kan registrera förflyttning och hastighet inom fantomen. Det tredje steget innebär en validering mellan ultraljudsmätningar med en linjärprob och standardiseringsutrustningen.
Arbetet vänder sig till teknologer med medicintekniskt intresse och gärna kunskaper inom signal- och bildbehandling samt vana av beräkningsprogram.

Övrigt
För detta examensarbete skall det vara 2 personer á 20 p.

Mer information om vår forskning finns på vår hemsida:
http://www.syd.kth.se/forskning/forskargrupper/medicinsk_teknik/medicinsk_teknik_default.php

Kontakta gärna oss om du är intresserad!

Frida Lindberg Jennie Ljunggren
[email protected] [email protected]
Tel: 0739-385999 08-585 837 58


Michael Peolsson
[email protected]
070-3090905

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.