Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-04

Oberoende undersökning av Skaraborgs regementes roll i Skövde Beskrivning av regementet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.

Verksamheten vid Skaraborgs regemente bedrivs i ett kvalitetsperspektiv där syftet är att erhålla största möjliga effekt för varje skattekrona. Värnpliktiga och anställda skall uppleva trivsel och arbetsglädje. Det dagliga arbetet präglas av ständiga förbättringar. Verksamheten skall genomföras på ett så resursbesparande sätt som möjligt. Miljöhänsyn tas vid planering av all övningsverksamhet i syfte att eliminera negativ påverkan på mark och människor.
Vid regementet tjänstgör kvinnor både som officerare och som värnpliktiga. Arbete med de kreativa olikheterna mellan män och kvinnor utvecklar alla.
Regementet har verksamhet i Skövde och i anslutning till följande orter Karlsborg, Motala, Älvdalen, Molkom, Karlskoga, Borås och Uddevalla.
Vid regementet skall det finnas ca 460 yrkesofficerare och ca 130 civila och utbildningskapaciteten uppgår till 1200 värnpliktiga/år

Övergripande frågeställningar:
P 4:s roll inom Skövde kommun?
Vilka styrkor ser respektive intressegrupp med att P 4 är etablerat i Skövde?
Var finns förbättrings möjligheterna?

Vi vill ha dessa frågeställningar belysta utifrån:
Relationer, Samarbete, Gemensam utveckling, Ömsesidigt informationsutbyte, Samhällsansvar

Intressegrupper att göra undersökningen mot:
Näringsliv, Föreningsliv, Lokala myndigheter och organisationer, Närboende, Medborgare (i åldersstruktur)

Undersökningen skall dokumenteras och utformas så att ny uppföljning/genomförande efter ett eller flera år ger möjlighet till jämförelse av utfall. Resultatet skall kunna nyttjas av ledningen vid P 4 som underlag i vårt förbättringsarbete.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.