Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-07-06

Examensarbete på GE Capital Solutions - Generisk Rapportpublicerartjänst

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
GE Capital Solutions Equipment Financing finansierar utrustning till företag. GE har ett extranät, Minerva, som används av partners. Dessa partners har behov av olika rapporter på sina affärer med GE. För närvarande dras rapporterna ut och distribueras manuellt. Examensarbetet består i att i detalj analysera behoven, designa och implementera en generisk rapportpubliceringstjänst som gör det möjligt för partners att dra ut rapporter via Minerva.

GE har ett antal dotterföretag i olika regioner i Europa som alla använder Minerva och som sammanställer rapporter från data i sina respektive administrativa system. Rapporterna skiljer sig åt för olika partners och för olika länder. Det behövs därför en generisk rapportpubliceringstjänst som möjliggör för de olika dotterföretagen att publicera rapporter för sina partners i Minerva. Tjänsten implementeras lämpligen med Web Services. Dotterföretagen implementerar en UDDI-tjänst som listar de rapporter som kan genereras och tillhörande Web Services. Minerva slår upp tillgängliga rapporter i UDDI-tjänsterna, inhämtar erforderliga parametrar från användaren och anropar Web Servicen som generar rapporten. Examensarbetet innefattar implementation av både funktionaliteten i Minerva och en implementation av de Nordiska rapporttjänsterna.

Två examensarbetare sökes för uppgiften. Dessa bör ha kunskaper i Web Services och Java.

Handledare: Niclas Pettersson-Arm och Anders Fredén

Är du intresserad? Kontakta Niclas på telefon 0704 248 369.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.