Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-07-10

Gävle Cityfest ur ett samhällsekonomiskt perspektiv (Gävle)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Upplevelseindustrin, dvs kultur, turism/besöksnäring, marknadskommunikation m.m., är idag en av de absolut viktigaste samhällssektorerna vad gäller ekonomisk utveckling. Gävle Cityfest är en del av svensk upplevelseindustrin. Det årligen återkommande evenemangets betydelse för Gävle kommun, dess innevånare och ”varumärket” Gävle är mycket stora och skall ej underskattas vare sig vad det gäller kultur, turism eller näringsliv.

Gävle Cityfest är en mötesplats för upplevelser, vars programutbud består av ett brett och variationsrikt innehåll med såväl kultur som nöjen, som ska kunna tilltala det stora flertalet av evenemangets besökare.

Verksamheten finansieras med medel från det lokala näringslivet, Gävle Kommun och andra samarbetspartners i form av aktiviteter som exempel personal- och kundaktiviteter samt olika former av event- och kommunikationsansatser. Uthyrning av marknadsplatser till restauranger, mat- och gatukök, tivoli och andra former av försäljare utgör även en betydande del av verksamhetens intäkter. Läs mer på www.gavlecityfest.se.


Frågeställning:
Gävle Cityfest vill ha en väl genomarbetad, opartisk undersökning och en mer exakt studie över vilka ekonomiska värden som kommer Gävle Kommun tillhanda, direkt och indirekt, genom den verksamhet som Gävle Cityfest bedriver.

I pengar har samhällsekonomiska experter på området uppskattat att Gävle Cityfest årligen genererar intäkter för kommunen och dess näringsliv (inom då framför allt turism/besöksnäringarna) i storleksordningen 50 miljoner SEK. Utöver detta tillkommer de marknadsföringsvärden, värderade till uppskattningsvis 4-5 miljoner SEK som skapas i såväl riksmedier (radio, tv, tidningar) som lokala medier.


Arbetet är tänkt att vara Gävle Cityfest tillhanda senast 2007-09-30.
Arbetet kan påbörjas redan nu då det finns förarbetat material som det finns möjlighet att sätta sig in i som en förberedelse. Årets Cityfest genomförs under 4 dagar, 8-11 augusti.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.