Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-25

Marknadsundersökning - internationell marknadsföring av Göteborgs universitet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Göteborgs universitet skall profileras internationellt och kommunikationen med internationella målgrupper behöver höjas. Bland annat behöver den engelska webbplatsen bli bättre och mer målgruppsorienterad.
Uppdraget är att ta reda på vilken information som bör finnas på den engelska hemsidan. Specifikation av uppdraget görs i samråd med de studenter som engageras.

Målgruppen
• Icke svenskspråkiga studenter utomlands och på GU
• Icke svenskspråkiga forskare –”-
• Gästforskare/Gästföreläsare –”-
• Partneruniversitet –”-
• Icke svenskspråkiga journalister

Metod
Förslag på tänkbara metoder:
• Titta på vad andra stora universitet (svenska och internationella) informerar om på sina hemsidor (lista vad som finns och hur det är strukturerat) samt hur det bör struktureras)
• Djupintervjuer med målgruppsrepresentanter (Vilken typ av info söker de/förväntar de sig finna på GU:s sida)

Förslaget skulle kunna passa en eller flera studenter med kunskaper och intresse inom marknadsföring, medie- och kommunikationsvetenskap och/eller interaktionsdesign.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.