Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-07-06

Automatisering/förenkling av mätsystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbetes mål är att hitta olika koncept för att förenkla ett befintligt mätsystem då nuvarande mätsystem kräver mycket manuell hantering.
Mätsystemet används för att mäta upp en deformerad balk. Positionen för olika punkter på balken mäts upp och med hjälp av annan utrustning riktas sedan denna balk upp till önskad form. Nuvarande mätsystemet bygger på laserteknik där mycket manuellt arbete ingår.

Målet med examensarbetet är att ta fram ett antal olika koncept (3-5) för att förenkla nuvarande system samt skatta de olika konceptens prestanda (nogranhet av positionering). Av dessa koncept skall minst ett av dem involvera en typ av sensorer som specificeras av C2SAT Development.
Sedan skall praktiska tester genomföras med ett eller två av de koncept som anses bäst. Enkla labbprototyper skall således tas fram.

Mer information om examensarbete kan fås genom C2SAT development.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.