Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-06-25

Systemstudie av förpackningar för frukt och grönt transporter i Europa

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Systemstudie av förpackningar för frukt och grönt transporter i Europa

Billerud är idag en av de ledande leverantörerna av förpackningsmaterial för tillverkning av wellpapplådor. Det största slutanvändarområdet för affärsområdet är transportförpackningar för frukt och grönt.

I Europa konsumeras frukt & grönt (F&G) motsvarande 900 miljarder SEK årligen. F&G till ett värde av 160 miljarder SEK transporteras mellan Europas länder. De två dominerande förpackningssystemen för dessa transporter är envägsförpackningar av wellpapp och returlådor i plast. Marknads¬andelarna i Sverige för de två förpackningssystemen uppskattas till 70% respektive 20%. (De resterande 10% utgörs av främst trälådor).

Arbetsuppgifter
Valet av system beror sannolikt på en mängd faktorer såsom tranportsträcka, integration i värdekedjan och typ av frukt och grönt. Syftet med detta examensarbete är att kartlägga och gradera dessa faktorer, samt påvisa hur man beräknar brytpunkter för när det ena systemet blir mer lönsamt än det andra. Det finns tidigare utredningar tillgängliga som berör kostnader för pant (som brukare av retursystemet betalar och för vidare i kedjan), rengöringskostnader, returtransporter och administration men troligtvis behöver även vissa fältstudier utföras.

Det är en utmaning att uppskatta den korrekta lönsamheten för returlådesystemet. Billerud antar att det finns andra drivkrafter än rent logistiska hänsyn när det gäller val av transportsystem, t.ex. minskas betydelsen av starka varumärken till förmån för detaljhandels egna varumärken. Dessutom innebär investeringar i ny hanteringsutrustning inlåsningseffekter för producenterna mm. Att skapa en bild över denna typ av effekter vore mycket intressant.

Omfattning och start
20 poäng, start snarast
Lämplig bakgrund
Vi önskar sökanden med civilingenjör eller civilekonom inriktning eller motsvarande, gärna med fördjupning mot logistik.

Handledare
Henrik Ahlgren (se nedan)

Kontaktpersoner
Henrik Ahlgren
Sales & Marketing Director
Packaging Boards
Phone: +46 (0)555 410 38
Mob. +46 (0)70 687 57 12
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.