Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-03-17

Teknisk Internationalisering/Lokalisering av generell workflowprodukt

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Inledning
----------------------------------------------------------------------
Medius hjälper sina kunder att effektivisera processer med hjälp av IT. Detta sker genom rollen som oberoende rådgivare runt affärssystem och en egenutvecklad plattform för elektronisk ärendehantering kallad Medius Flow.

Medius bedriver verksamhet i Linköping, Stockholm och Eskilstuna och har lokal representation på båda orter. Huvudkontoret ligger i Linköping.
Medius ledord är kvalitet, enkelhet och närhet, såväl internt som externt.

Medius Flow
----------------------------------------------------------------------
Medius Flow är en webbaserad workflowapplikation för elektronisk distribution av alla slags ärenden. Medius Flow är uppbyggt så att arbetsflöden enkelt kan definieras med villkor, ärendestatus och behörighet. I applikationen finns ett antal möjligheter till uppföljning, t ex följa ärendets gång, plocka fram transaktionshistorik eller följa upp kostnader för vissa typer av ärenden.

Genom hela kedjan loggas åtgärder och användaren kan knyta kommentarer till varje ärende. Det finns en mängd olika tillämpningsområden för Medius Flow.

Exempel på ärenden som Medius Flow redan idag används för är leverantörsfakturor, revisionsrapporter, orderändringar, reklamationer och avvikelser.

Medius Flow Faktura
----------------------------------------------------------------------
Medius Flow Faktura bygger på Medius Flow som är en webbaserad produkt för elektronisk distribution, kontroll, attestering, arkivering och uppföljning av leverantörsfakturor. Till applikationen finns en integration mot skanning/tolkningsprogramvaran Readsoft Invoices.

Examensarbete
----------------------------------------------------------------------
Medius har tidigare främst agerat på den svenska marknaden men kommer under 2007 att gå ut i Europa med främst Medius Flow Faktura. Detta medför nya krav på produkten i form av lokalisering. Avseende språkstöd finns detta redan implementerat men det finns andra områden som vi vill lyfta. Exempel är:
• Lokalisering avseende data, belopp, datum etc.
• Redovisningsregler
• Datasäkerhet
• Spårbarhet

Exemensarbetet syftar till att:
• Utröna behoven av teknisk funktionalitet för lokalisering av produkten
• Ta fram design för att enkelt kunna lokalisera produkten till nya marknader
• Implementera ovanstående funktionalitet

Upplägg
----------------------------------------------------------------------
Nedan beskrivs ett förslag till upplägg av examensarbetet. En slutgiltig aktivitetsplan tas gemensamt fram av Medius och exemensarbetarna under arbetets första fas.

• Kunskapinhämtning/förstudie
o Sätta sig in i Medius Flow
o Definition av uppgiften
o Avgränsningar
o Tidplan
• Utarbetande av lösningsförslag
o Undersökning behov
o Sammanställning behov
o Prioritering behov
o Ta fram skiss
o Ta fram design
• Realisering av lösningen
o Implementation
o Test
o Dokumentation
• Framtagande av exjobbsrapport

Teknik
----------------------------------------------------------------------
Medius Flow Faktura är en webbaserad applikation byggd i Microsoftmiljö. De ingående komponenterna är:

• Microsoft IIS Server som webbserver
• Microsoft SQL Server som databasserver
• Microsoft Visual Studio .NET som utvecklingsmiljö
• Microsoft Sourcesafe för versionshantering (på sikt Team Foundation)

Starttidpunkt
Snarast


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.