Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

En ny och modern utvecklingsmiljö för snabbutveckling av styrsystem direkt på Target-processor: On-Target-Prototyping (OTP)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
1 BAKGRUND
Fengco Real Time Control AB (www.fengco.se) har spetskompetens inom styrsystem, reglersystem och inbyggda system. Fengco utför konsulttjänster, utvecklar och marknadsför verktyg med stöd för utveckling och verifiering. Fengco är ensam distributör för dSPACE i Sverige.

Inbyggda system blir allt mer avancerade och komplexa. Dagens verktyg för utveckling och testning av styrenheter ligger långt efter utvecklarnas behov för att enkelt och snabbt komma igång med en första prototyp samt att testa, verifiera och felsöka direkt på prototypenheten utöver den traditionella kompilator- och debuggmiljön. Existerande koncept som dSPACE-system är fortfarande för dyra eller för avancerade för många medelstora och mindre företag som inte har lika krävande applikationer som fordonsindustrin.

2 UPPGIFT OCH MÅL
Målet är att utveckla färdig en modern utvecklingsmiljö för snabb utveckling av inbyggd styrenhet som använder processor Infineon C16x. Denna miljö kallas OTP (On-Target Prototyping). Den ska kunna visas på ett demosystem.

Uppgiften är att ta fram en OTP-applikation mha Visual Studio på PC för automatiserad hantering av:

1. drivrutiner för processorns interface så som I/O och CAN.
2. nedladdning av styrprogram till processorns flash-minne.
3. styra och kalibrera parametrar samt logga signaler i realtid från PC.

Allt ska visas med ett demosystem som består av:

a) PC med OTP-program och andra verktyg samt styrprogram
b) Processor Infeneon C16x
c) En motor (eller en robot) som styrs av C16x och styrprogram
d) Kablar som kopplar ihop PC, C16x och Motor

I exjobbet ingår även vissa arbete att utreda de tekniska och marknadsmässiga förutsättningarna denna On-Target-Prototyping baserade på olika processorer. Detta innebär en grov kartläggning av och jämförelse med existerande verktyg och dess effektivitetsmässiga effekter idag.

Slutligen ska exjobbarna analysera sitt exjobb: vad fungerar bra, vad fungerar sämre, vad finns det för begränsningar? Förslag på förbättringar och modifieringar? Möjliga fortsättningar.

3 HANDLEDARE OCH KONTAKTPERSON

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.