Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Marknadsanalys och identifiering av kundsegment för kommersialisering av forskningsresultat inom biotech/functional food

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Målgruppsinventering för inledande utveckling av produktfamilj

Syfte:
Identifiera och testa tre initiala målgrupper för deras intresse för välsmakande livsmedel som långsiktigt främjar deras hälsa och välbefinnande.
Branschen är biotech och functional food, men detta exjobb kommer att handla om marknadsanalys och identifiering av målgrupper och kundbehov.

Bakgrund:
Projektet drivs som ett samarbete mellan GIBBS – Gothenburg International Biosience Business School, FHCC – Food & Health Concept Center samt forskare vid Göteborgs universitet. Projektet drivs som ett mycket tidigt start-up och behöver utvärdera marknaden och dess egenskaper för att utforma produkt och forskning för att kunna kommersialisera forskningsresultaten.

Den hälsofrämjande ingrediensen: en mix av tre till fem naturkoncentrat - intaget i små mängder flera gånger per vecka främjar den över tiden magens hälsa. Mixen dämpar kortfristigt magkatarr och begränsar katarrens omvandling till magsår eller cancer över tiden. Naturkoncentratet kan integreras i andra konsumtionsprodukter men frågan är vilka som är speciellt lämpliga?

Exempel på tilltänkta målgrupper men bör diskuteras under arbetets inledande fas:
1. Svenska män äldre än 60 år?
2. Manliga invandrare över 45 som levt sina ungdomsår (< 25 år) i svåra förhållanden (krigszon, vapenhot, flyktingförhållande, hunger, utan familj etc.)?
3. Svenska flickor/kvinnor 15 - 25 år?

Välsmakande livsmedels möjliga utformning: Strössel, olika bröd-typer, som s.k. ”spread”(t ex kaviar, mjukost, leverpastej, humus etc.), müsli, yoghurt, juice (shot eller förslutbar förpackning), färdig mat (kyld/fryst), godis, glass, kakor, pasta etc.

Frågeställningar:
1. Definiera upp de tre intressanta målgrupper för den hälsofrämjande ingrediensen
2. Hur stora är de utvalda målgrupperna ungefär i Sverige/Skandinavien (+/- 30 000)
3. Hur skall ett välsmakande livsmedel vara utformat (d.v.s. förpackning & tillgänglighet) för att tilltala de utvalda målgrupperna?
4. Var/hur bör ett sådant livsmedel kunna köpas?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.