Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Marknadsförings och kapitalanskaffningsplan för lansering av internetbaserad transportlogistiktjänst

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Easycargos affärsidé är att via en handelsplats på Internet förmedla behovet av varutransporter. Idén bygger på att transportköparen skall kunna kommunicera direkt med den enskilda transportsäljaren och på så sätt hitta det just då mest konkurrenskraftiga erbjudandet.
En av många fördelar för transportsäljaren är att slippa vara beroende av de stora transportförmedlarna. I stället skapas, via handelsplatsen, en direktkontakt med slutkunden. På så sätt ökar lönsamheten samtidigt som beroendet av de stora transportförmedlarna minskar. En annan minst lika viktiga fördelen för transportsäljaren är möjligheten att eliminera tomkörningar med sina fordon. Effektiviteten ökar samtidigt som miljöbelastningen minskar.
För transportköparens del består några av fördelarna av minskat administrativt arbetet och möjligheten att alltid få den bästa transporten marknaden har att erbjuda. Oavsett om det gäller miljö, pris eller kvalitet.

Den stora utmaningen för ett företag som easycargo är att få användare att börja använda systemet innan den kritiska massan uppnåtts. Dvs den volym av användare som gör att systemet helatiden lever och att informationen på sidan ej blir gammal och ointressant.

Examensarbetet syftar till att hitta ett sätt att få easycargo fram till och förbi denna kritiska massan av användare. Hur skall marknadsföingen bedrivas och kommer externtkapital att bli nödvändigt? En marknadsplan som skall leda vägen för easycargos framgång.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.