Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-02

Marknadsföra en ideell organisation

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.

Uppdrag:
(Should you choose to accept it…)

1. Att kreera fram en säljande broschyr som kan representera organisationen och alla dess inriktningar. Hur kan man presentera en frivilligorganisation på ett säljande sätt? Avsikten är att få fram en mindre grundbroschyr.

2. Att med användning av broschyren finna ytterligare vägar för organisationen att kunna samla in medel för att driva de projekt som verksamheten omfattas av. Alltså att föreslå ett upplägg för hur vi som organisation skulle kunna få in pengar genom olika alternativ till insamlingsmetoder.

Göteborgs Initiativet är en ”non profit organisation” eller frivilligorganisation, som arbetar med olika projekt inom tre områden:
1. Integration
2. Frivillig återvandring
3. Bistånd

De länder som vi är verksamma i för närvarande är:
1. Somalia/Somaliland
2. Irak
3. Bosnien-Hercegovina
4. Afghanistan

Arbete inom frivilligorganisationer innebär att mycket tid måste läggas på olika ansökningar till olika organisationer för att få medel till att kunna utföra ett professionellt arbete. Vi har idag EU och SIDA som främsta finansiärer och dessa kräver en egeninsats på mellan 10 och 40 procent för att kunna beviljas. Egeninsatsen ska främst ske genom insamling av medel, tex tiggarbrev, annonser, betalning för arrangerade konferenser etc.
Vi står bara några veckor från att få ett 90-konto, som innebär att verksamheten kontrolleras och att insamlade medel går till den verksamhet som faktiskt utlovas.

Mer information om oss finns på http://www.initiativet.nu

För mer information, vänligen kontakta:

Tristan Troby
031-701 20 95

Helena Ahlm
031-701 20 93


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.