Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-02-14

Kravspecifikation på nytt affärssystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Det system vi använder idag har passerat bäst före datum, vi har passerat dess gränser och behöver ett nytt affärssystem

Detta system är hjärtat i vår verksamhet och allt kretsar kring detta.
Vi använder systemet till att:
• Kalkylera
• Offert – Order hantering
• Produktionsplanera
• Inköpshantering
• Efterkalkyler
• Statistik
• Kundvård
• Redovisning
• Fakturering

Den grafiska marknaden är relativt liten och det finns ett fåtal aktörer på marknaden för denna typ av system. Allt från små företag med några få anställda till applikationerutvecklade i Microsoft Dynamics NAV.

Vi efterlyser en eller två studenter som kan gör en analys av verksamheten och utifrån våra växande behov ta fram en kravspecifikation.

Edita Bobergs AB är ett företag ägt av familjen Boberg och finska tryckerkoncernen Edita. Företaget omsätter ca 87 miljoner med 62 anställda.

Kort om Edita
Edita bildades 1857 och är en finsk koncern inom grafisk produktion och kommunikation med cirka 1,8 miljarder kr i omsättning och 1.200 anställda med verksamhet i främst Skandinavien. I Sverige har Edita cirka 230 anställda och omsätter cirka 300 miljoner kronor. Finska staten äger Edita till 100%.

Kort om Bobergs Tryckeri
Bobergs Tryckeri grundades 1920 och har drivits av familjen Boberg i tre generationer. Företaget specialiserade sig tidigt på den framväxande DR/DM- marknaden och är idag ett av Sveriges starkaste företag inom nischen. Företaget har cirka 60 anställda i Falun samt försäljningskontor i Stockholm.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.