Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Utveckling och konstruktion av endoskopisk haptisk utrustning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund: I takt med att datorkraften ökar så skapas möjligheten för nya spännande och lönsamma användningsområden. Ett av dessa är användandet av medicinska simulatorer på sjukhus, där kirurger kan tränas på specifika operationer i en virtuellt uppbyggd datormiljö. Simulatorn består av 3D-visualisering av ett medicinskt objekt samt en robotarm som möjliggör den haptiska återkopplingen när användaren interagerar med det virtuella objektet. Detta används idag i allt större utsträckning inom medicinsk utbildning (www.simulatorcentrum.se för mer info). Mekatronik på KTH har genom ett pågående doktorandprojekt utvecklat en VR & haptik simulator där användaren kan träna sig på benborrning (http://www.md.kth.se/research/projects/mda/p13.shtml?eng). Detta examensarbete är en vidareutveckling av det projektet.Exjobbs-uppgift: Huvuduppgiften i detta examensarbete är att bygga om robotarmen som ovan nämns. Robotarmen (”PHANToM Omni”) med det pennliknande handtaget som syns i den vänstra figuren är en kommersiell produkt utvecklad av Sensable Inc (www.sensable.com) och används för att känna på 3D objekt som är modellerade i en virtuell värld. I ovan nämnda forskningsprojekt finns det intresse att modifiera denna konstruktion genom att sammankoppla robotarmen med ett endoskop (högra figuren) som kan användas för medicinska operationer. Tanken är att istället för ”pennan” så ska endoskopet monteras där så att användaren håller i ett realistiskt operationsverktyg när de utför ett ingrepp i den virtuellt modellerade världen. Detta för att öka känslan av realism. Endoskopet som utövaren skall använda med olika verktyg måste byggas om med sensorer och ställdon så att det kan användas för att interagera med den virtuella världen. Examensarbetet ses som forskningsnära och omfattar: litteraturstudier, utveckla mekanisk-/ elektrisk- omkonstruktion av befintlig PHANToM Omni och endoskop, sammankoppla konstruktionen med befintlig mjukvara och göra enklare verifiering av ”nya” haptiska robotarmens funktionalitet.
Detta projekt har stor betydelse för utvecklingen av medicinska simulatorer, vilket medför att ett lyckat genomfört exjobb möjliggör att eventuellt publicera resultat internationellt. Personen som söker bör ha intresse av mekatronik, mekanikkonstruktion, enklare programmering och förståelse inom modellering av dynamiska system.

Är du intresserad?
Vänligen, kontakta Magnus Eriksson (Doktorand inom haptik) för ytterliggare info, [email protected], 08-790 65 79.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.