Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-06-01

Fjärrstyrning av UGV via WLAN

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
För ett flexibelt och behovsstyrt insatsförsvar är det viktigt att snabbt kunna anpassa kommunikationsresurserna. Vidare är det mycket viktigt att kunna upprätthålla kommunikation under olika typer av taktiska förhållanden. Mobilitet, brist på fast infrastruktur, föränderlig terräng, frånvaron av centraliserad nätverkskontroll o.s.v. får följaktligen inte omöjliggöra kommunikationen. Dessa krav leder till ett behov av så kallade ad hoc-nät. Tillsammans med andra (fasta eller mobila) nät i kommunikationsarkitekturen bildas ett gemensamt logiskt nät. Kommunikationsnätet måste klara olika typer av tjänster och den trafik och de krav detta ger upphov till. Att bibehålla tillräcklig tjänstekvalitet i ad hoc-nät också i svåra taktiska situationer är en utmaning.

I projektet Tjänstekvalitet i Ad Hoc nät utvecklas det en ad hoc nät teknikdemonstrator baserad på kommersiella WLAN-routrar. WLAN-routrarna förses med en egen Linux firmware vilket gör att vi kan köra godtycklig programkod på dem. En del av den demonstratorn är en UGV (Unmaned Ground Vehicle) som ska kunna fjärrstyras via ad hoc-nätet. För att underlätta körning av UGV ska den utrustas med en GPS-mottagare och videokamera.

Uppgift

* Konvertera WLAN-routrarna till batteridrift samt montera dem tillsammans med GPS, USB-servokontrollkort och videokamera på en radiostyrd bil.


* Implementera servermjukvara som körs på routern för styrning (via ett USB-servokontrollkort) och inhämtning av data från sensorer (GPS, videokamera, etc.).


* Implementera klientmjukvara som körs på en PC för att skicka styrkommandon till servern. Den ska även hämta och visualisera sensordata från UGVn.

Utbildning: Högskoleingenjör Elektroteknik/Datateknik eller motsvarande.

Arbetsort och arbetsplats: FOI Linköping, Avdelningen för Ledningssystem, Institutionen för Informationsöverföring.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.