Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-16

Köpbeteende och ljudmiljö i shoppingcentrum

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Nya Shoppingcenter växer upp som svampar ur jorden och mycket möda och pengar läggs ned på att funktionellt och visuellt utforma dessa så att varuförsäljningen maximeras. Det är dock sällan eller aldrig så att ljudmiljön har getts tillräcklig fokus för dessa shoppingcenter. Emedan miljön inne i själva affärslokalerna ibland kan upplevas vara tillfredställande är ljudmiljön ute i de publika utrymmena oftast ganska dålig. Kunderna kan förväntas uppleva denna miljö som tröttande vilket därigenom påverkar den tid man orkar stanna i ett shoppingcenter.
WSP Akustik önskar utreda hur den upplevda akustiska komforten påverkar köpbeteendet hos shoppingkunder.

Syfte
Syftet med examensarbetet är att undersöka eventuella samband mellan köpbeteende och ljudmiljöer i shoppingcentrum.

Genomförande
Examensarbetet utförs av en eller två studenter ht 2007. Omfattningen på examensarbetet är antingen 15 eller 30 hp beroende på frågeställningens omfattning, vilket diskuteras och bestäms av student och företaget.

Önskag utbildningsprofil
Kandidatexamen i sociologi och 15 hp sociologisk teori på avancerad nivå.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.