Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Exjobb på DesignGlas Larm - utveckling av larmteknik i fönster

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
DesignGlas Larm har sedan början av 1990-talet tillverkat larmglas som oftast kombineras med andra funktionsglas för att användas i en fastighets skalskydd.

Vi söker en rationellare tillverkning av vår larmteknik i fönster, dörrar och en förenklad systemanvändning för slutkunder.
Därför behöver vi hjälp med att utveckla en kommunikation genom RFID- teknik om detta är möjligt mellan våra larmgivare och en kontrollenhet som överför larmdata till omvärlden.

Det tänkta projektet skulle bestå av olika examensarbeten som:
A.
Att välja lämplig teknik för larmöverföring mellan en kontrollenhet och vårt larmsortiment och framtagning av prototyp, leverantörsspecifikation och kostnadsbild för olika volymer.
Detta involverar också systemets säkerhet mot sabotage och beräknad driftstid.

B.
Vår Larmkrets är en sluten elektrisk silverkrets inbränd i yttre glaset på isolerrutan. Tanken är att utforma larmkretsen som en antenn för en RFID-tagg.

C.
Kontrollenheten ska aktiveras medels en knapptryckning, larmtyp och hur många larmpunkter som är aktiverade ska redovisas i en display.
Här förekommer larmtyper som larmfönster-/dörrar, fukt-/vattenlarm, brand.
GSM-sändare kommunicerar med omvärlden. (Kan vi finna en billig lösning?)
Larmsystemet ska kunna involveras i ett IP-baserat larmsystem via RS232.
Kontrollenheten har en intern larmsiren anpassad för bostadsmiljö och en radiobaserad yttre larmsiren.
Räckvidden mellan larmgivarna och kontrollenhet är viktig, erfordras en transponder som radiolänk alternativ kanske radiokommunikation mellan installerade larmfönster blir det som ska väljas.

D.
Fukt-/vattenlarm
Här behövs en elektronisk konstruktion inkl. RFID-tagg och antenn för att känna en viss fuktmättnad genom vår fuktlarmsgivare. Konstruktionen ska anpassas för några olika tänkta applikationer. (bl.a. för ingjutning i betong)

E.
Brandlarm
Konstruktion av brandvarnare med en RFID-tagg som kommunicerar med kontrollenheten och möjliggör larm vid rökutveckling.

F.
Trygghetslarm
Här kan vi vänta med vårt utvecklingsarbete när det gäller larmsändarna - funktionerna bör dock finnas med i kontrollenheten.

DGs Larmaktiva Larmfönster och Larmdörrar medger att behöriga kan öppna och stänga dessa utan risk för falsklarm.

Tekniken medger anpassning mot insatstiden för väktare efter larm
genom förstärkning av det mekaniska skyddet.

DGs Larmglasgivare är anpassade till fönstertillverkarnas beräknade livscykellängd på över 30 år för fönster.

Vår larmteknik ”Tidigt” Inbrottslarm är anpassad genom certifiering och utvecklingsprovning enligt Stöldskyddsföreningens regler RUS 130:5-7, klass III för godkända automatiska inbrottslarmanläggning.

Här krävs att samtliga larmkretsar ska vara fast förbundna med larmelektroniken för att få installeras i ovanstående regelverk.

Hotbilden är inte av samma art när det gäller privatmarknaden, därför ställs inte kravet på bl.a. fast förbindning mellan larmkretsar och larmelektronik. Detta möjliggör andra komponentval och tillverkningsmetoder för en anpassning mot den kundfokusering om lågt pris som gäller inom byggbranschen. Därför är nu också ett trådlöst larmsystem HAC under inledande utveckling.

Mervärde, genom tekniska lösningar för produktion, distribution och slutkund.

Fönster och dörrtillverkaren kan utnyttja i princip samma produktionsmetoder som gäller idag.

Distributionsledet saknar kompetens vad gäller försäljning av larmelektronik och har därmed ingen intern kunskap att hjälpa kunder med problem som uppstår för vanliga komplexa larmsystem.
Vår lösning är Larmsystem HAC, och den förprogrammerade kontrollenheten
som radikalt minskar behovet av en kvalificerad supportsavd. Ytterligare ett mervärde är att man nu kan argumentera för säkerhetsprodukter som skapar tryggare miljö både i bostad som på arbetsplats.

Byggföretaget kan montera larmfönster som man brukar med vanliga fönster. Vid renovering eller nybyggnation, när fönster och dörra

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.