Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Exjobb på DesignGlas Larm - utveckling av larmteknik i fönster

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
r är på plats kan även arbetsplatsen vara inbrottslarmad. Här finns också möjlighet att kontrollera fukt i husgrunden innan byggstart.

Slutkunden
Med vår lösning (Larmsystem HAC) kan slutkunden med bara en tryckknapp
aktivera larmsystemet eller för att testa larmsystemet i sin helhet under drift.
Larmsystem HAC ska även kunna kopplas som en larmenhet till IP-baserade larmsystem för bredbandsuppkoppling.

Husförsäljare
Får nya argument i sin marknadsföring genom att en trygg boendemiljö blir allt viktigare. (Se våra idéer angående argument i presentationen Villa Kronogård, www.larmfonster.nu)
Marknaden i Sverige

Branscherna Skydd och Säkerhet omsätter ca 40 miljarder per år.
Det säljs över 1 miljon fönster/år i Sverige och i Tyskland säljs över 20 miljoner fönster/år. Så marknaden är enormt stor bara inom EU för larmade fönster och det skulle betyda mycket för oss alla, att vi lyckas med ta fram en bra larmteknik till våra larmfönster.

Det betalas ca 5 miljarder varje år för vattenskador, det beräknas att en tredjedel av vår försäkringspremie beror på detta. 22 % av försäk- ringsbolagens kostnader beror på brand. 8 % kan hänföras till inbrott och skadegörelse. Försäkringsbolagens största intresse är att i första hand motverka sina kostnader för skador genom vatten och brand.

Vårt samhälle är i en trend med allt ökande våld som oftast medför svår personskada för utsatta, därav är vår larmteknik viktig för en säker och trygg framtida arbets-/boendemiljö.
I Europa har man mindre förtroende för inbrottslarm, här gäller det mekaniskt skydd som galler för fönster och dörrar, ståljalusier och olika rullgaller som oftast är försedda med flera lås.

Detta är dock inte problemfritt, vid brand blir det svårt att ta sig ut samtidigt som räddningstjänsten får det svårt att ta sig in och rädda innestängda personer och djur.
Att på detta sätt ”stänga” ute våldet,skapar en yttre miljö med hög våldsbenägenhet mot personer som rör sig där.
Detta har uppmärksammats, arbetsgrupper från Sverige och andra EU-länder har sammanställt en ”Checklista” under beteckningen TK 208 som ska användas vid statsbyggnation.

Avsikten med TK 208 är att utformningen av statsmiljön och dess byggnader preventivt ska motverka brottslighet och våld mot person. Upplysta miljöer med tex skyltade butiksfönster och andra arrangemang skapar en miljö som för många människor är trivsam att vistas i.
Det här är intentioner som DesignGlas Larm har följt, för att utveckla sin skalskyddsteknik.

Idag finns kännedom om DGs larmteknik i fönster och dörrar, genom att vi under vår utvecklingsperiod konti- nuerligt informerat hustillverkare, fönstertillverkare, byggvaruhandel, försäkringsbolag, arkitekter, byggprojekterare och villaägareföreningar m.fl. till detta kommer åtskilliga tidningsartiklar. DGs informationsbildspel används av säkerhetskonsulter och SSF i utbildningen av bl.a. säkerhetsingenjörer.
Tanken med vår information var att långsiktigt skapa en medvetenhet och debatt om att även privatmarknaden ska kunna sätta en gräns mot främlingar, det här finns också med i den Svenska regeringsformen.

Det kostar omkring 1,5 - 2,5 miljoner och uppåt att bygga en ny villa.
Att installera larmfönster och larmade dörrar enligt DGs teknik Tidigt Inbrottslarm beräknas kosta som ett modernt kök (antal larmfönster och deras yta styr prisnivån).
Med DGs larmteknik i fönster och dörrar inkl. Larmsystem HAC i villan,
kan man räkna med ett ökat värde genom den trygga bomiljön, med andra ord man kan räkna med att minst få tillbaka sin investering vid försälj-ning.

Billigare försäkringspremie återbetalar förmodligen hela larmsystemet under den beräknade livscykellängden (30–40 år) genom att man har tidigt larm och åtgärder vid skador genom vatten/fukt och brand.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.