Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-20

Densitetsbestämning med optisk metod

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
SP har utvecklat en teoretisk metod för densitetsbestämning av gaser under lågt tryck. Nu är det dags att verifiera den. Vi söker en examensarbetare för experimentplanering, uppkoppling av utrustning, mätvärdesanalys och utvärdering av metoden.

Vi har som mål att experimentellt verifiera en optisk metod för bestämning av gasers densitet vid låga tryck.

Vid kalibrering av givare för högvakuum och låga massgasflöden är mätosäkerheterna stora. Det största mätosäkerhetsbidraget kommer från flödesbestämningen. Mätosäkerheterna skulle kunna minska om man säkrare kunde bestämma gasens densitet.SP har utvecklat en metod för att kunna bestämma gasers olika densitet vid låga tryck. Än så länge är metoden bara teoretiskt utvärderad och nu är det dags för implementation.

Examensarbetet utförs på SP, avdelningarna MTk Kommunikation och MTm Massarelaterade storheter.

Genomförande

1. Litteratursökning
2. Experimentplanering
3. Uppkoppling
4. Experiment
5. Mätanalys
6. Utvärdering, rapport

Tidsplan
Påbörjas vid månadsskiftet augusti/september.

Kvalifikationer
Alla obligatoriska moment på utbildningen ska vara avklarade. Grundläggande optikkurs och mätteknikkurs. Praktisk läggning är en fördel.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.