Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Cykelbanors komfort och säkerhet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Din utmaning: Att utveckla en noggrann modell.

Du ska utveckla en modell, som kan användas inom vägförvaltningen, för att utvärdera hur ojämnheter och textur hos cykelbanors vägyta påverkar cyklisters färdkvalitet och säkerhet.

Svåra cykelolyckor beror ofta på skador i vägbanan.

Varje år skadas 20 000 cyklister. Vägbanans skick har haft betydelse för nästan varannan cykelolycka. Av de skadade, får 450 svåra skador. Ett 30-tal skadas så illa att de t o m omkommer. I de svåraste olyckorna har skador i vägbanan ofta spelat en avgörande roll. Ett effektivt sätt att förebygga svåra cykelolyckor hade därför varit att laga vägskadorna.

Ett komplext samspel mellan vägbana, cykel och människa.

Du kommer att förfoga över extremt noggranna vägtekniska data från ett antal teststräckor, i form av resultat från laserskanning med Vägverket Konsults Profilograf mätbilar. Dessa data omfattar bl a vägprofiler som visar vägytans ojämnheter och textur. Därtill kommer du att göra mätningar av färdvibration i cyklar.
Vägojämnheter är ett samlingsbegrepp för de skador som jämfört med en jämn vägbana påverkar avvattning, vinterväghållning, fordonsrörelser, dynamiska laster och färdkvalitet/åkkomfort. Vägojämnheter har mer än 500 mm våglängd. Inom väghållningen finns rimligt bra modeller för att från vägojämnhetsprofiler beräkna färdvibration i bilar och tunga lastbilar. Däremot saknas bra responsmodeller för cyklar.
Megatextur är ett begrepp som beskriver mellan 50 och 500 mm korta ”vågor” i vägbanan. Cyklar har ett avsevärt mindre däckavtryck än en bil. Detta är en av anledningarna till att cykelvibrationer påverkas mer av megatextur än vad bilvibrationer gör.
Den nya modellen kan bygga på en responsmodell av en cykel, på filtrering av vägprofiler/textur, eller på en kombination.
Modellen ska ta hänsyn till hur människans påverkan av färdvibration, genom att analysen ska följa standard SS-ISO 2631-1 (1998).

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.