Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Kolesterolsänkande läkemedel och ökad effektivitet av cancerbehandling

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Inom gruppen forskar vi kring tumörsuppressorgenen p53. p53 skyddar mot cancer genom att stoppa cellcykeln vid DNA-skador eller genom att eliminera skadade celler. En bristande p53- respons hos cancerceller kan leda till resistens mot celldöd och försvåra cancerterapi.

Vi studerar faktorer som påverkar p53-stabilisering i cellerna och de signalvägar som kan användas för att öka effektiviteten av cytostatika vid cancerterapi. Statiner används som kolesterolsänkande läkemedel och skyddar mor ateroskleros. Under senare tid har statiner också uppmärksammats pga anticarcinogena egenskaper. Bland annat har man visat att effektiviteten av vissa cytostatika ökar vid samtidig exponering för statiner. Projektet går ut på att undersöka hur effektiviteten av cytostatika kan ökas med hjälp av dessa substanser.
Examensarbetet kommer att handla om ett begränsat delprojekt. Möjlighet att sedan övergå till eget doktorandprojekt finns.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.