Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-18

Ta fram en verklighetsbaserad konkurrent och marknadsanalys samt marknadföringsplan för/på i första hand den svenska marknaden

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi förväntar oss att ni går en marknadsföringsinriktad utbildning.

Mål
Målet är att ta fram en verklighetsbaserad konkurrent och marknadsanalys samt marknadföringsplan för/på i första hand den svenska marknaden.

Projektet handlar om: Avtalspåminnelser och avtalshantering, samt försäljning av avtalsmallar med tillhörande kringtjänster.
Syfte
Att upprätta en marknadsplan innehållande:

- Eventuella konkurrenter och deras tjänster
- Identifiera marknaden och dess potential
- Behovsanalys avseende produkten
- Strategier för produktpositionering
- Identifiera eventuella partners samt 3:e parts produkter
- Marknadsföringsförslag med syftet att maximera resultatet av föreslagna satsningar inom ramen för satt budget.
Metoder

Då vi ej själva har någon kännedom om marknaden och eventuella konkurrenter krävs en del undersökningar med hjälp av:

- Internet
- Statistiska källor
- Telefonintervjuver

Förväntningar
På grund av vissa sekretesskrav kommer vi att be er skriva på ett generellt sekretessavtal.

Vi förväntar oss en skriven avhandling/rapport samt en genomgång av marknadsplanen och att den går att omsätta i praktiken.

Viss information i rapporten kan sekretessbeläggas men målsättningen är att ni ska kunna använda så mycket som möjligt av den som referens.

Vi förväntar oss att ni utför det mesta arbetet hos oss i våra lokaler även om ni i vissa delmoment kan arbeta hemifrån eller dylikt vid behov och enligt överenskommelse.
Resurser
Vi kommer att tillhandahålla en fullt utrustad arbetsplats till er under praktiktiden.

Vi kommer att avsätta tid för er till detta projekt.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.