Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-25

Rapporteringssystem för mobiltelefon

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
RapidReach och Call&Report, våra system för mobilisering, utkallning och inrapportering, används idag för att förmedla uppdrag och hämta in aktivitetsinformation. Idag sker kommunikation i första hand med datorstödd telefoni. Vi utvidgar möjligheterna att rapportera in genom att använda programvara i mobiltelefon.

Syfte
Syftet med examensarbetet är att utreda vilka tekniker som kan användas för att utveck-la ett mobiltelefonbaserat program för inrapportering samt att utveckla en prototyp och verifiera denna för olika mobiltelefon plattformar. Väsentliga krav är bra användargränssnitt, plattformsoberoende vad gäller mobiltelefon och GPS mottagare samt effektivitet och säkerhet vad gäller IP kommunikation.

Förkunskaper
Vi utvecklar avancerade system i Windows-miljö. Hos oss får du vara med om samtliga steg i utvecklingsfasen från idé till färdig produkt. Vi tror att du:

• är målinriktad och van att arbeta självständigt
• har en god förmåga att lösa avancerade problem
• är noggrann och metodisk

Det är en fördel om du har förkunskaper inom något/några av följande områden:

• Objektorienterad analys, design och programmering med Java, J2ME,
NetBeans.
• IP kommunikation med hjälp av SOAP eller liknande
• Kommunikation, satellitpositionering, GIS


ENERA är ett programvaruföretag med stark exportinriktning.
Våra system används främst inom områdena katastrofhantering och
vinterväghållning. Några av våra kunder är Abbott Labs, AstraZeneca,
British Airways, British Energy, Lockheed Martin, Lloyds of London, New York Stock Exchange, Rikspolisstyrelsen, Rolls-Royce, Shell, Vattenfall, Westinghouse och Vägverket.

Vi arbetar med Internetbaserade system som innehåller datorstödd telefoni, text till talomvandling, mobil datakommunikation, satellit-positionering, ruttoptimering och GIS. ENERA är ett företag med korta beslutsvägar och stabila ekonomiska förutsättningar. Är du intresserad av att genomföra ett examensarbete (gärna under sommaren annars hösten 2007)med morgondagens teknik i ett framgångsrikt företag så sänd in en kort skriftliga ansökan med CV, betygsutdrag och ett personligt brev till Erik Nygren [email protected] eller till:
ENERA,Nämndemansgatan 3, 431 33 Mölndal.
Vår hemsida är http://www.enera.com.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.