Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-05-31

Elektromekanisk bildstabilisering för IR-kamera

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund

FLIR Systems AB utvecklar, tillverkar och och marknadsför avancerade system för mätning, registrering och analys av infraröd strålning.

Systemen har under de senaste åren ökat kraftigt i antal samtidigt som priset till slutkund sjunkit. Nya modeller med enklare funktioner och billigare komponenter har möjliggjort att nya kundgrupper kunnat nås till kraftigt reducerat pris. Samtidigt ökar kraven på funktioner och prestanda för de mer avancerade mätsystemen.

Inför kommande generationer av mätsystem kommer krav på funktioner som idag blir allt vanligare på video- och stillbildskameror. Däribland finns bildstabilisering och automatisk rengöring av bildsensorn. På marknaden finns flera lösningar och komponenter vilka skulle kunna implementeras i en IR-kamera.

Upplägg

Examensarbetet planeras i följande 5 faser:

1.Studie av befintliga lösningar för bildstabilisering i objektiv för vanliga stillbildskameror. Identifiering av specifika krav från IR-kamera som måste uppfyllas av en bildstabilisering.

2.Konstruktion av egen lösning för implementation/testning i befintlig FLIR-produkt.

3.Framtagning av funktionsprototyp.

4.Utvärdering av funktionsprototyp.

5.Rapport


Förväntat resultat.

- CAD modell i SolidWorks av förslag på lösning av bildstabilisering för IR-kamera
- Kostnadsuppskattning och vald tillverkningsmetod per detalj och monteringskostnad (DFA) för de ovan beskrivna konstruktionslösningarna.
- Rapport innehållande en sammanfattning av befintliga bildstabiliseringstekniker på marknaden och dess implementerbarhet i ett IR-system.

Din bakgrund:

Vi tror att du läser till Civilingenjör inom Maskinteknik och har intresse för konstruktion.

Startdatum för arbetet kan vara omgående eller direkt efter sommaren.

Frågor besvaras av Åke Nycander, mekanikchef, 08-753 25 00

Välkommen med din ansökan till [email protected]. Bifoga personligt brev, cv samt betyg (poängutdrag)samt märk ansökan exjobb mekanik i rubriken.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.