Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-18

Helikoptersimulering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Institutionen för Människa-System-Interaktion, MSI vid FOI i Linköping söker en exjobbare för att utföra ett examensarbete inom simulering.

Vid MSI finns en egenutvecklad simuleringsmotor som används i den egna forskningen för att studera och utvärdera alternativa operatörsgränssnitt i olika miljöer. Inom de alternativa gränssnitten ligger FOI på framkant inom taktila gränssnitt, vilket bl.a. används för att delge riktningsinformation i form av vibrationer i olika riktningar runt operatören.

MSI:s simuleringsmotor saknar men kräver nu funktionalitet för helikoptersimulering där liknande problematik som studerats i t.ex. markfordon och flygplan nu ska överföras till helikopterfallet. Även framtagning och utvärdering av specifika hjälpmedel för helikopterdomänen såsom stöd vid start och landning i dålig sikt, kommer att studeras med den nya taktila möjligheten.

Uppgiften innefattar:

* Genomföra efterforskning över vilka befintliga tredjepartsbibliotek som är lämpliga att använda, både med avseende på funktionalitet och på kostnad.
* Implementera en simuleringsapplikation mha tredjepartsbiblioteket där det ges möjlighet att genomföra helikopterflygningar med enklare instrumentring.
* Integrera taktilt gränssnitt i simuleringen för att ge helikopterföraren stöd vid t ex landning.

Arbetsort: FOI i Linköping

Starttid: Så snart som möjligt. Omfattning: 20 veckor.

Lämplig bakgrund kan vara utbildningarna motsvarande C, D, MT, Y (Linköpings Universitet).

Arbetet förutsätter goda kunskaper i C++ och systemutveckling. Med fördel även intresse och kunskap om spelutveckling och simulering.

För mer information, kontakta Johan Hedström, [email protected], 013-378558.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.