Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-10-13

Släppfilm/Ytbehandling

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Stripp Chemicals AB är en av de dominerande producenterna av kemikalier för färg- och limborttagning, gummi- och plastborttagning i Norden. Företaget, som grundades 1992, har lång erfarenhet av kvalificerad ytbehandling och specialrengöring.

Utifrån de ständigt ökade kraven på högre kvalitet och bättre miljö utvecklar Stripp Chemicals kontinuerligt miljöriktiga system för speciellt färg- och limborttagning. Företaget lägger betydande resurser på forskning och utveckling varje år.

Stripp Chemicals AB erbjuder produkter och system baserad på ”grön” specialkemi som gör rent gods utan att påverka den underliggande materialstrukturen. Detta sker genom avancerad kemiteknik, där miljöriktiga kemikalier integreras i ett rationellt system bestående av anläggning, utrustning och service. Varje lösning ställer krav på kund-anpassad funktionalitet och driftssäkerhet, men även höga krav på hälsa, miljö och säkerhet. I vissa fall kan det till och med innebära att kemikalier ”finprogrammeras” för en specifik kunds behov.

Stripp Chemicals AB har idéer om en släppfilm/ytbehandling som har egenskaper som kan styras. Släppfilmen/ytbehandlingen har flera applikationsområden i sig själva men även i kombination med dagens produkter. Vilka grundläggande släppfilmer/ ytbehandlingar finns att tillgå? Projektet innebär att planera behandling av standardiserade komponenter för test samt att genomföra, utvärdera och dra slutsatser utifrån testen.

Som student bör du ha kunskap inom organisk och oorganisk kemi samt ett stort intresse för framtida material inom bl.a. nanoteknik.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.