Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-20

Storskalig kompostering av hushållsavfall

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Utveckla komposteringen vid Hovgårdens avfallsanläggning i ett samarbetsprojekt mellan Uppsala kommun och SLU!

Vid Hovgårdens avfallsanläggning, Uppsala, komposteras källsorterat hushållsavfall med park- och trädgårdsavfall i öppen strängkompostering. I tillståndet för framtida kompostering ställs krav på att processen ska inneslutas, för att minska utsläppen av luktande och miljöfarliga gaser som t.ex. ammoniak. Inneslutning gör det också möjligt att säkerställa hygienisering genom uppvärmning av materialet. Uppsala kommun vill undersöka olika sätt att uppfylla kraven på en sluten komposteringsprocess.

I examensarbetet kommer två sätt att innesluta processen att undersökas. I det ena fallet täcks kompoststrängarna med färdig kompost, som förväntas absorberas bildade gaser och isolera mot ytavkylning. I det andra fallet täcks kompoststrängarna med presenning och komposten luftas med ett fläkt- och rörsystem.

Projektet innebär mycket praktiskt arbete med provtagning och mätning, samt teoretiskt arbete med beräkningar och eventuellt modellering.

Önskvärda kvalifikationer: civilingenjörsutbildning eller naturvetenskaplig mark/miljöutbildning, innehållande något av följande: mätteknik, vattenreningsteknik, markbiologi, termodynamik, biologisk avfallsbehandling


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.