Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-04

Utveckla en plattformsoberoende programkomponent till industriell identifieringsutrustning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Scirocco AB har utvecklat ett RFID-liknande (Radio Frequency IDentification) system för InfraRödbaserad IDentifiering (IRID), dvs ett system med läsare och transpondrar. IRID-systemet används bl.a. för att identifiera tillverkningsobjekt och styra produktionen i automatiska fabriker samt för att identifiera lastbilar vid access och vägning. Företaget håller till i Kista, där bla. utveckling, marknadsföring och logistik finns.

I takt med att större system säljs till kunderna så ställs större krav på implementeringsmöjligheterna mot befintliga system i deras miljö. Vi avser nu att utveckla en användarvänlig, komplett och plattformsoberoende komponent till programmeringsmiljöer som tar hand om kommunikationen mellan kundens applikation och våra läsarenheter för att effektivisera och förkorta implementeringstiden. Examensarbetet går ut på att utveckla denna komponent (DLL/COM komponent) som via Scirocco ABs kommunikationsprotokoll, ST protokollet, styr läsarna med kundens inmatade parametrar. Kommunikationen mellan programkomponenten och läsarna sker med periodiska pollingsekvenser via RS232/RS485 eller TCP/IP för att uppdatera överordnad mjukvara om lästa ID taggars information m.m. Denna in/ut information sker förslagsvis via standardiserat databasformat.

Utvecklingsmiljön för denna komponent är Visual Studio (C++ / C#).

Önskad profil:

- Du ska ha goda kunskaper inom programmeringsteknik.
- Du ska kunna konstruera plattformsoberoende programkomponenter.
- God förståelse för industriellt datautbyte mellan olika industriella system.

Examensarbetet utförs i våra lokaler som ligger invid KTHs lokaler i Kista (nära Kista centrum) och planeras komma igång under sommar/höst -07 och beräknas ha omfattningen 10p. Jobbet utförs på egen hand men med stöd och guidning av handledare. Du kommer ev. ha kontakt med kunder från olika länder under utvecklingens gång.

Vänligen e-posta din ansökan innehållande CV, beskrivning om dig själv och dina tidigare erfarenheter inom detta område liksom kursbeskrivningar och betyg inom programmerings- och databasområdet.

Vi bedömer att ansökan tidigast kommer besvaras i början av juni 2007.

MVH
Daniel Hjorth – Utvecklingschef
Scirocco AB


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.